Vedligeholdelsesvejledning

Pas godt på dit nye Drivadan glashus.
For at du får glæde af dit nye glashus i rigtig mange år, anbefaler Drivadan rengøring 1-2 gange årligt afhængig af brugen.

Download Drivadan Vedligeholdelsesvejledning her

Sådan foretager du den første rengøring af det nye glashus, hvis det er påkrævet

Spul eller børst med rigelige mængder af rent vand (eventuelt regnvand) ved den første rengøring for at undgå ridser og skader forårsaget af støv, sand, mørtel etc. efter byggeriet.

Rå aluminium/pulverlakeret aluminium

Belægning og snavs på den rå aluminiumsoverflade kan mindske korrosionsbestandigheden. Følgende metoder kan anvendes til afrensning. I stigende rækkefølge er behandlingen mere og mere barsk for den rå aluminiumsoverflade:

  1. Afvaskes med rent vand (eventuelt regnvand)
  2. Der kan evt. tilsættes mildt opvaskemiddel eller rengøringsmiddel til biler
  3. Indeholder vandet meget kalk, kan der tilsættes lidt alm. husholdningseddike
  4. Alger kan evt. fjernes med Rodalon
  5. Petroleum eller terpentin (vegetabilsk eller mineralsk)
  6. Ikke ætsende kemiske rensemidler
  7. Polering med voks
  8. Slibende voks
  9. Slibende rensemiddel
  10. Ved højtryksspuling undlades fuldt tryk

Selvom aluminium har en forholdsvis høj modstand overfor ydre påvirkninger, er der alligevel forhold, der påvirker korrosionsbestandigheden negativt. Aluminium må derfor ikke komme i direkte kontakt med:

- Andre metaller – bl.a. kobber, bly og jern m.fl.
- Uorganiske syrer
- Myresyre, oxalsyre og klorerede opløsningsmidler
- Diverse basiske midler
- Kviksølv og kviksølvsalte
- Havvand og kloridopløsninger
- Vand indeholdende tungmetaller
- Fugtige træsorter samt træ imprægneret med kobberholdige salte
- Alkaliske bygningsmaterialer, herunder f.eks. frisk beton

Ubehandlet aluminium danner et tyndt oxidlag. Dette dannes, når aluminium kommer i forbindelse med luftens ilt. Laget gør metallet mere korrosionsbestandigt.
Oxidlaget er stærkt vedhæftende på aluminium og virker beskyttende mod videre angreb. Ubehandlet aluminium vil af samme årsag ikke bevare den oprindelige blanke overflade – hvilket altså ikke er en fejl ved metallet.

Evt. ridser/brud i lakeret aluminium repareres med stift eller spray. Det er mere af kosmetiske grunde, da lakkens underlag (aluminium) ikke ruster. Løstsiddende materiale fjernes, slibes med forsigtighed uden at skade forbehandlingen – afsluttes med påføring af reparationslak (kontakt os for jeres reparationslak). Tættere end 500 meter ved havvand bortfalder garantien desværre på lakeringen.

Galvaniseret stål

Varmgalvanisering af stål er en korrosionsbeskyttelse med en meget lang levetid. Galvaniseringen danner et stabilt beskyttende dæklag som følge af påvirkning af vejret.

+ Afvaskning kan foregå med blød børste eller fugtig klud med alm. sæbevand
- Undgå kontakt med gnister og spåner fra slibning og boring
- Må ikke rengøres med f.eks. stålbørste, svampe med metaltråde, ståluld etc.

Lakeret galvaniseret stål

+ Lakerede overflader kan afvaskes med lunkent vand og blød børste
+ Der kan evt. tilsættes mildt opvaskemiddel eller rengøringsmidler til biler
+ Indeholder vandet meget kalk, kan der tilsættes lidt alm. husholdningseddike
+ Evt. ridser/brud i lakken repareres med stift eller spray.

Det er mere af kosmetiske grunde, da lakkens underlag (galvaniseret stål) ikke ruster. Løstsiddende materiale fjernes, slibes med forsigtighed uden at skade forbehandlingen – afsluttes med påføring af reparationslak (kontakt os for jeres reparationslak).

Glas – enkelt lag og termoruder

+ Brug rent vand (gerne regnvand) for at fjerne løst snavs, støv, sand, pollen, fugle-ekskrementer. Større kviste m.v. fjernes
+ Afvask med blød børste og gummiskraber eller opvredet fnugfri klud i lunken vand – evt. tilsat alm. mildt opvaskemiddel
+ Rudemærkater opblødes i vand. Rester fjernes nænsom med ”keramik rens”
- Brug aldrig genstande der kan ridse i overfladen
- Slibning, sandblæsning eller maling svækker glassets overflade
- Der vil forekomme uens varmepåvirkning af glasset – f.eks. ved påklæbning af solfilter / plastfilm eller hvis ruderne males helt eller delvis

Skader, der er opstået på grund af ovenstående forhold, er ikke omfattet af garanti.

Polycarbonat

Polycarbonat pladerne – eller kanalpladerne – er karakteriseret ved høj slagstyrke, fortræffelig balance mellem lav vægt og høj stivhed samt lav brændbarhed. Pladerne er behandlet med en UV-coating, som forsinker solens UV stråler i at
nedbryde pladerne.

+ Almindelig rengøring af polycarbonat plader foretages i lunkent vand tilsat sæbe eller neutralt rengøringsmiddel
+ Brug en blød, fnugfri klud, en svamp eller et vaskeskind
+ Rengøringen afsluttes med en afvaskning i rent vand og tilovers blivende vanddråber aftørres med et fugtigt vaskeskind
+ Grovere tilsmudsning som pletter af maling, olie eller fedt kan afrenses med en blød, fnugfri klud, fugtet med mineralsk terpentin eller ethylalkohol. Pletter af rust fjernes bedst med en opløsning af 10% oksalsyre i vand
+ Rengøring med ovennævnte kemikalier bør foregå ved temperaturer under max. 25 grader celsius. Efter rengøringen anbefales en almindelig rengøring som beskrevet ovenfor, for at fjerne kemikalierester
+ Generelt anbefales det ikke at bruge opløsningsmidler, slibende rengørings- midler eller andre kemikalier end de anbefalede på polycarbonat plader, og brug aldrig skarpe eller risende værktøjer til rengøringen
- Rensemidler, der generelt anbefales til polycarbonat, er ikke nødvendigvis kompatible med den UV-coatede overflade på polycarbonaten, som Drivadan anvender

Rettidig renholdelse af pladerne gør arbejdet lettere, end hvis tidsintervallerne er for lange. Plejen af polycarbonaten sikre en lang levetid.

Døre og vinduer

Døre og vinduer er omfattet af den almindelige rengøring – se ovenstående (rå aluminium / pulverlakeret aluminium). Derudover skal bevægelige dele smøres. Tætningslister skal efterses.

+ Sikre hængslede døre imod at slå op imod dørfals, drivhuset, murværk eller anden fast konstruktion. Dette kan udføres ved montage af en glip hage.
+ Evt. låse skal mindst en gang årligt smøres med låseolie
+ Skydedørsskinner skal løbende holdes fri for al snavs
+ Tætningslisten sidder i rette position og fastholdelsen er i orden og dermed opfylder tætningsfunktionen
+ Ny tætningsliste til skydedøre kan udskiftes efter behov (kontakt os for nærmere info)
+ Ved foldedøre kan jord, sand m.m. forekomme i løbe- og føringsskinnerne, dette fjernes, da det kan medføre skader på de mekaniske dele. Benyt kun neutralt universalrengøringsmiddel til rengøringen, da skuremidler m.m. kan skade overfladen.
+ Kontrollér, at gummilisterne sidder rigtigt og ikke er beskadiget. Under vinduespudsningen skal disse også rengøres for støv og aflejringer.
+ Mindre skader på overfladerne (foldedøre) skal straks udbedres på fagmæssig korrekt måde (kontakt os for nærmere info)

Opluk, tandstænger, automatik og regn/vindføler

+ Tandstænger smøres 1 gang årligt med originalt tandstangsfedt fra producenten (kan købes hos Drivadan) og smøres i et tyndt lag på begge sider af tandstangen
+ Tandstangshuset kræver meget lidt vedligeholdelse, da det lukkede hus udelukker snavs.
+ Alle bevægelige dele i tandstangshuset er fra fabrikken specialbehandlet med et teflon-smøremiddel
+ Gearmotor, Klimacomputer, samt Vejrstationer – kræver ingen eller minimal vedligeholdelse, da systemer kører i lukkede systemer

Opstår der uregelmæssigheder i brugen af disse enheder – kontaktes Drivadan A/S.

Tagrender, skotrender og nedløb

+ Tagrender, skotrender og nedløb holdes generelt rene for blade og grene
+ Efterses et par gange om året – særligt inden forventet kraftige regnskyl og efter storme
+ Nedløb spules igennem – gerne et par gange årligt – med kraftigt vandtryk fra alm. haveslange. Frit gennemløb i nedløbsrøret og videre ned i brønd skal tilsikres

Dug og kondens

Dug og kondens kan forekomme.

+ Kontroller at drænhuller ved tagrenden har fri åbning samt fri passage ved drænhuller ved sprosserne i fodremmen
+ Kondensrenden (indvendig) rengøres med alm. mildt sæbevand, klud eller børste
+ Evt. afløb holdes rent – så det ikke stopper til

Husk! Vi kan tilbyde en serviceordning

Drivadan tilbyder serviceordning, hvor vi bl.a. vi smører vinduesoplukket og tandhuset efterspændes samt vi smører og efterjusterer dørene m.m. Ring for nærmere info.